Trường tôi mang tên Mẫu Giáo Măng Non, một cái tên thật sự đầy ý nghĩa

nhưng cũng nói lên trách nhiệm to lớn của một tập thể sư phạm từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên. Đó là làm sao để có thể chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất, làm gì để những “Măng Non” này tươi tốt và phát triển đúng hướng. Muốn thực hiện thành công thì đòi hỏi sự quyết tâm cao của tập thể trường Mẫu Giáo Măng Non.

Trường được thành lập từ tháng 8 năm 2009 tại ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, được hình thành từ các lớp Mẫu giáo gắn liền với các trường Tiểu học Châu Thới, Tiểu học Ngô Quyền, tiểu học Nguyễn Bĩnh Khiêm. Khi thành lập chưa có trường riêng phải mượn nhờ cơ sở vật chất của trường Tiểu học Châu Thới để hoạt động và thực dạy tại các cơ sở của Tiểu học, Trung học cơ sở. Đến tháng 7 năm 2011 trường Mẫu Giáo Măng Non đã được hoàn thành và đi vào hoạt động.