Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A - xã Châu Thới
Điện thoại: 0291.3896.308
 • Trần Thị Huyền Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV, Tổ trưởng tổ Nhóm - Mầm - Chồi
  • Điện thoại:
   0949069544
  • Email:
   huyentran2485@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên - TT tổ lá
  • Điện thoại:
   0944288172
  • Email:
   mangnonhoaihanh@gmail.com
 • Lê Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0942000910
  • Email:
   loveforever1409@gmail.com
 • Huỳnh Thị Tú Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0833009421
  • Email:
   huynhquyenquyen222@gmail.com
 • Nguyễn Thị Truyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0944813416
  • Email:
   truyenkhanhnhu@gmail.com