Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A - xã Châu Thới
Điện thoại: 0291.3896.308
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền Trân
Họ và tên Trần Thị Huyền Trân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ GV, Tổ trưởng tổ Nhóm - Mầm - Chồi
Trình độ ĐH GDMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0949069544
Email huyentran2485@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách