Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A - xã Châu Thới
Điện thoại: 0291.3896.308
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoài Hạnh
Họ và tên Nguyễn Hoài Hạnh
Ngày tháng năm sinh 24/08/1989
Giới tính Nữ
Chức vụ giáo viên - TT tổ lá
Trình độ ĐH GDMN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Điện thoại 0944288172
Email mangnonhoaihanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách